Categorie: Podcast

Dé podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden

#47 Kinderopvang: Pedagogische taak en kwaliteit (met Rick Ploemen)

De kinderopvang wordt nog te vaak gezien als een praktisch oppasadres. In deze aflevering verkennen wij de pedagogische taak van de kinderopvang, onderzoeken we de criteria waaraan een goed kinderdagverblijf moet voldoen en benoemen we de vaardigheden die een competente pedagogisch medewerker moet bezitten.


4 maart 2024 0

#46 Kindbeeld: Opvoeden met idealen (met Age Visser)

De manier waarop we naar kinderen kijken heeft invloed op hoe wij met ze omgaan. In deze aflevering verkennen wij verschillende kindbeelden, koppelen wij deze aan specifieke ontwikkelingsfases en zoeken we uit hoe we zelf een kindbeeld kunnen vormen.


4 september 2023 0

#45 Huilen: Kinderen leren omgaan met emoties (met Ad Vingerhoets)

Huilen. Iedereen doet het, maar niet iedereen vindt het makkelijk om zijn emoties te laten zien. In deze aflevering vragen wij ons af hoe ouders kinderen kunnen leren omgaan met hun eigen emoties. We onderzoeken ook de link tussen mannelijkheid en huilen en ontkrachten hardnekkige ideeën over emoties.


21 juni 2023 0

#44 Kindermishandeling: signaleren en aanpakken (met Ted Kloosterboer)

Kindermishandeling is het tegenovergestelde van ‘pedagogisch verantwoord’. In deze aflevering vragen wij ons af of kindermishandeling overdraagbaar is, hoe je het kan signaleren of herkennen, welke vormen van kindermishandeling te onderscheiden zijn en waarom mensen kindermishandeling plegen.


6 mei 2023 0

#43 Speciaal onderwijs: zorgen in het klaslokaal (met Steffie van der Meijden)

Niet iedereen kan meedoen binnen het algemene, reguliere onderwijs. Voor deze kinderen en jongeren is het ‘speciaal onderwijs’ in het leven geroepen. In deze aflevering proberen we erachter te komen wat het speciaal onderwijs te bieden heeft, wat er beter kan en wat de jeugdigen nodig hebben.


18 maart 2023 0

#42 Uit de kast: zoektocht naar identiteit (met Gino Lokhorst)

Voor veel jongeren is het nog steeds niet makkelijk om openlijk uit te komen voor hun seksuele geaardheid, of genderidentiteit. In deze aflevering gaan wij op zoek naar de juiste manier om deze jeugdigen te begeleiden in de zoektocht naar identiteit én hoe de directe omgeving betrokken kan worden.


29 december 2022 0

#41 Puberteit: begeleiden en loslaten (met Tischa Neve)

De puberteit is een lastige en verwarrende periode in het leven van een opgroeiend mens. Hoe kunnen we pubers het beste opvoeden en begeleiden? Moeten we ze zoveel mogelijk loslaten, of hebben ze juist behoefte aan structuur en duidelijke regels?


8 december 2022 0

#40 Pesten: gevolgen en signaleren (met Danelien van Aalst)

Pesten kan negatieve gevolgen hebben op het leven van een opgroeiend mens. In deze uitzending ontdekken wij wat pesten is, hoe leraren het kunnen signaleren en: hoe elke (professionele) opvoeder het kan aanpakken!


28 september 2022 0

#39 Normen en waarden: vroeger versus nu (met Bas Levering)

Opvoeden bestaat grotendeels uit het doorgeven en voorleven van normen en waarden. In deze aflevering zoeken wij uit waar de moderne opvoeder zijn normen en waarden op baseert, hoe dat vroeger ging en hoe wij kinderen kunnen voorbereiden op een samenleving vol tegenstrijdige ideeën.


12 september 2022 0

#38 Vrijetijdsbesteding: medeopvoeders buiten school en gezin (met Marthe van Voorst van Beest)

Vrijetijdsbesteding is een groot deel van hoe kinderen hun tijd, naast hun gezin en het onderwijs, doorbrengen. Echter, wordt er op clubs en verenigingen voldoende aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind? In deze aflevering gaan wij antwoord vinden op de vraag of we meer moeten investeren in een pedagogisch verantwoorde vrijetijdsbesteding.


25 augustus 2022 0